Tổng cục Thuế khẩn trương triển khai Nghị định giảm thuế giá trị gia tăng
08:08:00 | 01-07-2024

Ngày 30/6/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công điện 04/CĐ-TCT triển khai Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 124/2024/QH15 của Quốc hội.

Tổng cục Thuế chỉ đạo các cơ quan thuế khẩn trương triển khai Nghị định giảm thuế GTGT

Nội dung Công điện nêu rõ: Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định quy định giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 124/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội.

Trước đó, ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 124/2024/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, Nghị định số 72/2024/NĐ-CP quy định giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Nguồn: https://www.gdt.gov.vn