Bảng giá Chữ ký số Remote Signing theo thời gian
Dịch vụ chứng thực Chữ ký số từ xa Bkav Remote Signing Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
Dùng cho cá nhân sử dụng trên Dịch vụ công 136364 VNĐ 245455 VNĐ 345455 VNĐ
VAT (10%) 13636 VNĐ 24545 VNĐ 34545 VNĐ
Tổng tiền 150000 VNĐ 270000 VNĐ 380000 VNĐ
Báo giá trên chưa bao gồm: Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống: 50.000 VNĐ/tài khoản (Đã bao gồm 10% VAT)
Dùng cho cá nhân trong Doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ công và các Dịch vụ khác 363636 VNĐ 654545 VNĐ 909091 VNĐ
VAT (10%) 36364 VNĐ 65455 VNĐ 90909 VNĐ
Tổng tiền 400000 VNĐ 720000 VNĐ 1000000 VNĐ
Báo giá trên chưa bao gồm: Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống: 50.000 VNĐ/tài khoản (Đã bao gồm 10% VAT)
Dành cho Doanh nghiệp
  • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
  • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
  • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử…
1227273 VNĐ 2227273 VNĐ 2863636 VNĐ
VAT (10%) 122727 VNĐ 222727 VNĐ 286364 VNĐ
Tổng tiền 1350000 VNĐ 2450000 VNĐ 3150000 VNĐ
Báo giá trên chưa bao gồm: Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống: 250.000 VNĐ/tài khoản (Đã bao gồm 10% VAT)